Vergi artışı 'buy-to-let 'e yatırım cazibesini kaybettirdi

İkinci kez ev alanlara uygulanan ‘stamp duty’ (damga vergisi) ücret¬lerinin yüzde 3 oranında yükseltil¬mesinin ardından, buy-to-let kredisi alanların sayısı Nisan 2016’dan bu yana düşüş gösteriyor.

Vergi artışı 'buy-to-let 'e yatırım cazibesini kaybettirdi

İkinci kez ev alanların ödediği ver­gilerde yapılan artışlar, faiz yardım­larının kaldırılması ve borç veren ku­rumlara daha sert standartlar uygu­lanmaya başlanılmasıyla, kiralamak için ev almak olarak bilinen ‘buy-to-let’ piyasası serbest düşüşe geçti.

UK Finance tarafından açıklanan ve­rilere göre, borç veren kurumlar, ki­ralamak için ev alacak olanlarla mart ayında 5 bin 500 adet mortgage anlaş­ması yaptı ve bu sayı, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.1 oranında düşmüş oldu.

İkinci kez ev alanlara uygulanan ‘stamp duty’ (damga vergisi) ücret­lerinin yüzde 3 oranında yükseltil­mesinin ardından, buy-to-let kredisi alanların sayısı Nisan 2016’dan bu yana düşüş gösteriyor.

İkinci evini alanların ödeyeceği vergileri yükseltmesinin sebebi, ilk kez ev alacak olanların da konut pi­yasasına giriş yapmasına yardımcı olmaktı.

Hükümetin bu doğrultuda attığı bir başka adım da halihazırda ev sa­hibi olanların, mortgage masrafları üzerinden talep edebileceği vergi in­dirimlerini azaltması oldu.

Bunlara ek olarak, İngiltere Mer­kez Bankası da amatör emlak yatı­rımcılarının mortgage almasını zor­laştırmak adına borç verme kural­larını sıkılaştırmıştı. UK Finance’tan mortgage direktörü konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Vergi ve mevzuat değişiklik­lerinin taleplere etki etmeye de­vam etmesiyle, buy-to-let piyasa­sındaki durgunluk sürüyor.”

İngiltere Merkez Bankası ve hü­kümet tarafından yapılan müdaha­leler öncesinde, buy-to-let, on yıl­dan uzun bir süre boyunca mort­gage piyasasının en hızlı büyüyen sektörü olarak görülmüştü.

2007 yılında, konut kredilerinin yüzde 8.5’i, halihazırda ev sahibi olanlar tarafından alınıyordu.

Bu pay, 2016 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştı ve o zaman­dan beri sabit bir şekilde ilerli­yordu.

Şu an, piyasadaki konutların beşte biri özel kiralama sektörü tarafından sağlanıyor.

One Savings Bank’tan satış ve pazarlama direktörü John Eastgate’in konuyla ilgili açıkla­maları şu şekilde:

“Hükümet politikasını belirle­yenlerin, şu an konut piyasasının beşte birinden fazlasını oluşturan ve Birleşik Krallık ekonomisine 15 milyar sterlinlik katkı sağlayan bir sektörü daha fazla baltalamamak için dikkatli olmaları gerekiyor.”

UK Finance tarafından açıkla­nan son veriler, yeni ev alanlara verilen mortgage sayısında ise is­tikrarlı bir artış olduğunu göste­riyor.

İlk kez ev alan bireylerin orta­lama 30 yaşında olduğu ve yıllık ortalama hane halkı gelirlerinin 42 bin sterlin olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, ilk kez ev alanların sayısının az miktarda artış göster­diğini, fakat, bu durumun oldukça umut verici olduğunu söylüyor.

Genel anlamda ise mortgage pi­yasasının mart ayında zayıfladığı ve bunun piyasada yavaşlama ko­nusunda endişelere neden olduğu ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2018, 14:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20