Güçlü İktidar Şirketleri Yeniden Umutlandırdı

Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmiş olması, birçok şirketin geleceğe yönelik iyimserliklerini arttırmış gibi görünüyor. Brexit konusunun, üç ay önce finans direktörlerinin en büyük endişeleri arasında ilk sırada olmasına rağmen, şimdilerde üçüncü sıraya gerilemiş olduğu da görüldü.

Güçlü İktidar Şirketleri Yeniden Umutlandırdı

LONDRAİngiltere’de 12 Aralık’ta yapılan erken genel seçim sonrası Muhafazakar Parti’nin çoğunlukla iktidar olması, siyasi belirsizlikle birlikte şirketleri de umutlandırdı.

Deloitte Mali Müşavirlik firması tara­fından yapılan araştırmaya göre, Britanya’daki büyük şirketlerin iyimserlikleri, son 11 yılda görü­len en yüksek seviyede artmış du­rumda.

Bunun yanında, İngiltere Mer­kez Bankası Başkanı Mark Carney tarafından yapılan açıklamalarda, Banka’nın ekonomideki zayıflı­ğın devamı durumunda gereken tüm önlemleri alacağı belirtildi. Banka’nın politika faizini düşürme­nin de bu önlemlerden biri olabile­ceği ifade ediliyor.

Britanya ekonomisinde ge­çen sene görülen yıllık büyüme, 2012’den beri görülen en düşük seviyelerine gerileyerek durak­lama noktasına geldi. Başbakan Bo­ris Johnson da seçim döneminde, 2019 yılındaki zayıf ticari yatırım­ların Brexit konusunda anlaşma olmamasından kaynaklandığını ve güçlü bir çoğunluk elde etmesi ha­linde bu durumun tersine dönece­ğini söylüyordu.

Ayrıca birçok şirket, muhalefet İşçi Partisi’nin kamusallaştırma planlarından da endişe duymaktaydı.

Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmiş olması, birçok şirke­tin geleceğe yönelik iyimserliklerini arttırmış gibi görünüyor.

İYİMSERLİK SEVİYESİ YÜZDE 53’E ÇIKTI

Deloitte firmasının araştırma­sına göre, büyük işletmelerin finans direktörlerinin yüzde 53’ü, mali ge­leceklerine yönelik iyimserlik sevi­yelerinin, üç ay öncesine kıyasla arttığını söyledi. Bundan önce ekim ayında yapılan son araştırmada, iyimserliğin yalnızca yüzde 9 sevi­yelerinde olduğu görülmüştü.

Deloitte firmasının baş ekono­misti Ian Stewart, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “2016’daki AB referandumundan bu yana Bir­leşik Krallık üzerinde dolaşan belir­sizlik bulutları dağılmaya başladı. Finans direktörleri 2020 yılına, son üç yıldır hayal bile edilemeyen se­viyelerde bir duyarlılıkla başlıyor.”

YÜKSEK ARTIŞ VE GELİR BEKLENTİSİ

Yapılan araştırmada, finans di­rektörlerinin yarısından fazlasının, yıl boyunca gelirlerde artış bekle­diği görülüyor. Yüzde 38 oranında finans direktörünün ise daha fazla yatırım planı yaptığı ortaya çıktı.

Brexit konusunun, üç ay önce fi­nans direktörlerinin en büyük endi­şeleri arasında ilk sırada olmasına rağmen, şimdilerde üçüncü sıraya gerilemiş olduğu da görüldü.

Bunun yanında işletmeler, İngil­tere Merkez Bankası tarafından eko­nomik yavaşlamaya karşı alınacak önlemleri de yakından takip edecek gibi görünüyor.

Politika faizinin halihazırda sı­fıra yakın bir seviyede olduğunun altını çizen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’in konuyla il­gili yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Banka’nın politika faizinde yapıla­bilecek düşüşlerin sınırlı olmasıyla birlikte, eğer ekonomik hareketli­likte görülen zayıflığın devam ede­ceğini yönelik belirtiler oluşursa, risk yönetimi değerlendirmeleriyle buna hızlıca cevap vermemiz gere­kir.”

Britanya ekonomisinin potan­siyelinden daha yavaş bir şekilde genişlediğine dikkat çeken Carney, enflasyon seviyesinin de hedeflene­nin altında olduğunu belirtti.

2019 yılında gayrı safi yurtiçi hasılada (GDP) görülen büyüme­nin yüzde 1 oranında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bunun, 2009 yılın­dan bu yana görülen en zayıf bü­yüme olduğu belirtiliyor.

Mark Carney, politika faizinin sı­fıra daha da yakın bir seviyeye dü­şürülmesinin ardından, enflasyon oranı yüzde 2’nin üzerine çıkana kadar faiz artışlarının engellenebi­leceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 22:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20